DEN DIGITALA MOGNADEN I PROFESSIONAL SERVICES BRANSCHEN

En av tio är tydlig med att deras företag har digitaliserat sin verksamhet

Hur kommer dessa företag förändra spelplanen för övriga?

Under våren 2020 så har Digital Engine och Cinode genomfört en undersökning för att få en bättre bild av hur digitalt mogna företag i Professional Services branschen anser sig vara. Den webbaserade enkäten har varit riktad till personer som jobbar i företag som levererar tjänster inom IT-konsulting, Management konsulting, Juridik, M&A, Redovisning, Revision, Compliance, Skatt och HR
Vi har fått in drygt 300 svar som nu är sammanställda.

Analysera resultatet från undersökning från olika perspektiv.

Välj påstående:
Se total sammanställning eller välj ett perspektiv att se resultatet nedbrutet kring: