Our insights and views about digitalization
and the Professional Services sector

Digital Engine regularly have lectures on seminaries and conferences, conduct surveys and write articles. Our insights reflect on how digitalization is affecting leadership, the Professional Services industry, and the IT departments of companies in transformation.

NYHETER & ARTIKLAR

Nr.21 NOVEMBER

Kan processer automatiseras inom Professional Services? Det beror på område kanske en del av er skulle säga. Inom konsultbolag och advokatbyråer kan det verka svårt. Inom Risk&Compliance och bolag inom redovisning och revision kan det vara enklare. Grunden handlar om hur väl ni lyckas standardisera processerna. Det beror i sin tur på två saker...

Nr.20 OKTOBER

Låt mig börja med en personlig fråga. Brukar du som läser detta brev gå till frisören för att klippa dig? Om så, varför då? Det går ju att klippa sig själv och det är drygt 500-lappen billigare. Förmodligen har det att göra med att du inser dina egna begräsningar och att resultatet blir bättre om en expert gör det. Detta är ju egentligen den grundläggande affärsidéen för företag inom Professional Services, att få kunden att ta in experter för att genomföra sina avtal, digitala transformationer, granskningar etc. Det ironiska är att företag i branschen...

Nr.19 OKTOBER

Kanske har ni läst boken "The Discipline of Market Leaders". Där hävdar Michael Treacy och Fred Wiersema att inget företag kan lyckas idag genom att försöka vara allt för alla människor. Det måste istället hitta sitt unika värde som den ensam kan leverera till en vald marknad. De pekar ut tre discipliner som man kan satsa på att bli bäst kring: Operational Excellence, Product Leadership och Customer Intimacy. Det är tydligt att de flesta professional services företag, framför allt konsultbolag och advokatbyråer, har valt...

Nr.18 SEPTEMBER

Inte många advokatbyråer känner en stark stress att ställa om till att behöva ha en strategi eller en förmåga kring blockchain. Revisionsbolagen börjar ana mörka moln på himlen och har börjat titta på det men inte så mycket mer. Ändå anser 3 av 4 ledare att de kommer att tappa ...

Nr.17 AUGUSTI

Denna tiden på året är det många företag i branschen som har sina strategikonferenser och börjar förarbetet inför affärsplanering och budget. För dig, som läser detta nyhetsbrev och är medbjuden eller skall leda en sådan konferens, vill jag inspirera att till att våga utmana den traditionella agendan.

Nr.16 AUGUSTI

Förlåt om jag stör er i hängmattan med ett nytt nyhetsbrev från Digital Engine eller så kanske det passar bättre nu, än emellan alla videomöten som snart drar igång igen. Pratar man om faktorer som utmanar professional services branschen, så går det att nämna: kundernas ökande egna förmåga, tuffare inköpsavdelningar, etableringen av konsultmäklare på marknaden, enkelheten i avknoppningar till nya konsultbolag och intåget av As-a-service-möjligheter.

Nr.15 JUNI

Nu är Digital Engines årliga undersökning Digitaliseringen i Professional Services branschen klar. (i år i ett samarbete med Cinode och M-Files). Jämfört med resultaten från förra året så är respondenterna i år lite mer positiva till hur långt deras företag har kommit med att nyttja digital teknik. De tre vanligaste anledningarna till att man inte digitaliserat är:

Nr.14 JUNI

Bland nyheterna i detta brev fastnar jag för en artikel av Olga Beck-Friis från PocketLaw som vi valt ut. Den är ganska roligt beskriven om ineffektivitet inom legalbranschen som behöver förändras. 3 av 4 partners tycker att man borde investera mer i digitalisering. Jag reagerar på detta. Inte att det finns en insikt i att mer satsning på digitalisering behövs, utan för det känns som om det är någon annans beslut om dessa investeringar..

Nr.13 MAJ

Tror du att digital teknik för att öka kundupplevelsen och effektivisera era leveranser, kommer var en viktig konkurrensfördel framöver? Nej. Det är en intressant fråga att ställa för tillfället. Skall vi vara ärliga så är det kortsiktiga svaret ”Nej” för många konsultbolag, advokatbyråer och bolag inom transaktioner. Flera företag jag träffar är i stort sett slutsålda, med beläggningsnivåer över 95%. Efter Corona-chocken förra året så skriker deras kunder efter konsulter för att ...

Nr.12 MAJ

Det är även för egen del ett spännande arbete när vi scannar branschen och sätter ihop dessa nyhetsbrev. En nyhet som jag fastnade lite speciellt för var artikeln om Små och agila bolag som välter omkull managementkonsultjättarna. I artikeln kallas dessa för Super boutiques. Detta ligger nära vår tes om att konsultbolag som satsar seriöst på att utveckla och paketera sina tjänster kommer att bli mer relevanta för sina köpare.

Nr.11 APRIL

Den senaste tiden har jag stött på exempel hos flera av leverantörerna inom management konsulting som går till marknaden med paketerade åtaganden med rådgivning tillsammans med specifika digitala verktyg för uppdragen. Det känns som ett naturligt steg. I andra branscher är det standard. Visst vill man hellre välja en firma som skall bygga ens kök som kan visa med 3-modeller hur det skall bli och har avancerad utrustning för att göra renovering, istället för den firma som ...

Nr.10 MARS

Bland flera tjänster så hjälper Digital Engine företag att optimera sina processer med hjälp av Robotic Process Automation (RPA). När jag träffar kunder om detta så märker jag att det verkar finnas finprogrammering och fulprogrammering. Finprogrammering är att bygga integrationslager eller API-kopplingar mellan applikationer eller implementera något nytt och heltäckande system. Fulprogrammering (RPA) är att programmera muspekaren som likt en ....

Nr.9 MARS

Det flesta företag inom Professional Services som jag stöter på säger att branschen förändras och digitaliseringen skyndar på denna förändring. Ändå kan jag förvånas över att omvärldsbevakningen ibland är bristande. Det känns som man har koll på sina kända konkurrenter till höger och vänster om sig men vänder inte blicken neråt och tittar på uppstickarna som ständigt gnager på fundamentet man står på. Mycket talar för att ”hus-konsulterna” oavsett om det är outsourcing, management konsulting eller juridiska ...

Nr.8 FEBRUARI

Ni har säkert tidigare hört mig nämna att företag med tydliga tjänster har lättare att få ut en nytta av digital teknik. I professional services branschen så stöter jag ibland på misstolkningar kring vad tjänster är får något. Detta gör att en del snabb viftar bort tjänster med "vi skall jobba med de komplexa uppdragen för de stora kunderna" eller "det är kunden som styr, inte vi som styr kunden" eller "vår expertis är större än självbetjäningstjänster på nätet".

Nr.7 FEBRUARI

Även detta nyhetsbrev visar på hur investeringar i digital teknik kommer in allt mer i professional services branschen. Jag kan ibland slås av kontrasterna mellan hur underfinansierade den egna digitala satsningen är inom många befintliga företag inom konsulting, juridik, transaktioner etc. jämfört med beloppen som många investorer är beredda att gå in med i nya företag i branschen för att snabbt ta marknadsandelar med nya tjänster och digitala verktyg...

Nr.6 JANUARI

En av nyheterna i detta brev som jag kommit att tänka på lite extra är den om juristavdelningarna där nästa alla avser att öka användningen av digitala verktyg, men där enbart var femte respondent tycker att de har börjat implementera sin digitala strategi. Detta påminner om ett fenomen som jag emellanåt stöter på bland chefer inom professional services som jag kallar för "digitalt alibi"...

UNDERSÖKNINGAR

Hur digitalt mogen är branschen?

Se resultatet av vad drygt 300 personer som arbetar i Professional Services branschen anser den digitala mognaden i deras egna företag.

FÖRELÄSNINGAR & SEMINARIER

i samarbete med

Digital Enterprise Sweden 2021

Är inte redan processer automatiserade hos företagen idag? Till viss del. Vi brukar prata om motorvägar och kostigar. Företagen har oftast moderna system på plats för att automatisera och effektivisera, men det finns fortfarande manuella moment där emellan som saktar ner processer. Hör Per på Digital Engine berätta mer om hur man kan göra för att automatisera även dessa “kostigar” på Digital Enterprise Sweden 2021.

Pratar vi tillräckligt om vad digitaliseringen kräver av verksamheten?

Ett föredrag som synliggör hur företagens affärsmodeller och beteende behöver utvecklas parallellt med digitaliseringen. De som inte vågar göra detta kommer bara att ha investerat massor med pengar i teknik med liten nytta. Per pratar om förändringar i försäljning, tjänster, leveranssätt, prismodeller, incitament, befordran, rekrytering och kultur. Han exemplifierar hur kombinationen av detta har skiftat konkurrensen radikalt i många branscher.

Kulturresan mot att bli
Sveriges Bästa IT-avdelning

Detta föredrag handlar inte om IT, utan om hur man omformar en organisation till att bli ett vinnande team. Vision, engagemang, ledord, olika laguppställningar, Kompetensväxling, generation Y och Z, kommunikation, decentralisering, agila team etc. Föredraget bygger på Pers erfarenhet som CIO där han unders sex år transformerade och expanderade en IT-organisation med mottot att bli Sveriges Bästa IT-avdelning.

Digitalisering vs Verkligheten

Digitalisering vs Verkligheten är ett föredrag med dels en historisk betraktelse om hur vår syn på IT har förändrats de senaste åren och paralleller till hypen i början av 2000-talet. Men också om vad vi behöver göra för att kunna ta våra digitala ambitioner till handling. Per beskriver fem områden som han ser som speciellt viktiga för att lyckas få ut ett konkret värde av digitaliseringen.

ARTIKLAR & KRÖNIKOR

Professional Services

Kan krisen få oss att tänka nytt kring hur vi kan leverera digitala tjänster?

Corona krisen skapa ett läge där det blir viktigare för Professional Services att ha tydliga tjänster baserade på digital teknik

Var är den agila utvecklingen inom konsultbolagen?

Management och IT-konsultbolagen behöver leva som man lär när det gäller agil transformation..
.

digitalisering

Pratar vi tillräckligt om vad digitaliseringen kräver av verksamheten?

Många företag anser att de digitaliserar men vill inte förändra sina affärsmodeller.
.

Ledarskap

misslyckas

Är det verkligen okej att misslyckas?

Är vi konsekventa när vi som moderna ledare hyllar misslyckandet?

CIOn

Är målet för CIO:n att rationalisera
bort sig själv?

Håller CIO:n roll och betydelse på att försvinna eller handlar det om att ändra ansvar och fokus som ligger i rollen?

IT-org

Har statiska IT-organisationer blivit taktiska fotbollslag?

Hur bygger du en IT-organisation i dag jfr med för 20 år sen? Statiska orgnisationer har blivit rörliga team. Förändringar sker på både arbetsgivare och arbetstagares initiativ.

CIO relaterat

pexels-yan-krukov-7793247-1920x1080

Är det trots allt ändå en uppdelning mellan vad som är verksamhet och IT?

I denna krönika har jag grubblat över om det fortfarande är en uppdelning mellan verksamhet och IT kring digitaliseringen? Och hur funkar det i praktiken?

lofte

Vad är IT:s löfte till verksamheten?

Vad är egentligen kontraktet mellan verksamheten och IT avdelning? Vad kan verksamheten förvänta sig av IT?

kostnader

Hur mycket får IT lov att kosta?

Om hur synsätten kring IT-kostnader har förändrats genom åren.

Green field

Får ut mer värde av outsourcingen - våga en green-field-approach

Låt inte legacyt förstöra möjligheterna för en väl fungerande outsourcing

business relationship managers

Är det Business Relationship Managers som öppnar dörren till digitaliseringen?

Är vi konsekventa när vi som moderna ledare hyllar misslyckandet?

straightway2

Fyra tips när det är dags att sänka IT-kostnader

Artikel för CIO:er som ingår i Leaders Alliance CIO-nätverk.

prognos

Vad säger IT:s prognos?

Om IT-avdelningens möjlighet att bättre kunna nyttja den data som den besitter för att optimera sin verksamhet.

maskininlärning

Var vill vi dra gränsen för maskininlärning?

Maskin inlärning och är viktig och på sätt och vis oundviklig. Men hur långt tycker vi att den skall få gå?