TAKING PROFESSIONAL SERVICES TO PRODUCTS

Our insights and views about digitalization and the Professional Services sector

DIgital Engine regularly have lectures on seminaries and conferences, conduct surveys and write articles. Our insights reflect on how digitalization is affecting leadership, the Professional Services industry, and the IT departments of companies in transformation.

Newsletters

Nr.6 - Januari

En av nyheterna i detta brev som jag kommit att tänka på lite extra är den om juristavdelningarna där nästa alla avser att öka användningen av digitala verktyg, men där enbart var femte respondent tycker att de har börjat implementera sin digitala strategi. Detta påminner om ett fenomen som jag emellanåt stöter på bland chefer inom professional services som jag kallar för "digitalt alibi"...

Nr.15 - Juni

Nu är Digital Engines årliga undersökning Digitaliseringen i Professional Services branschen klar. (i år i ett samarbete med Cinode och M-Files). Jämfört med resultaten från förra året så är respondenterna i år lite mer positiva till hur långt deras företag har kommit med att nyttja digital teknik. De tre vanligaste anledningarna till att man inte digitaliserat är:

Nr.18 - September

Inte många advokatbyråer känner en stark stress att ställa om till att behöva ha en strategi eller en förmåga kring blockchain. Revisionsbolagen börjar ana mörka moln på himlen och har börjat titta på det men inte så mycket mer. Ändå anser 3 av 4 ledare att de kommer att tappa ...

Nr.7 - Februari

Även detta nyhetsbrev visar på hur investeringar i digital teknik kommer in allt mer i professional services branschen. Jag kan ibland slås av kontrasterna mellan hur underfinansierade den egna digitala satsningen är inom många befintliga företag inom konsulting, juridik, transaktioner etc. jämfört med beloppen som många investorer är beredda att gå in med i nya företag i branschen för att snabbt ta marknadsandelar med nya tjänster och digitala verktyg...

Nr.16 - Augusti

Förlåt om jag stör er i hängmattan med ett nytt nyhetsbrev från Digital Engine eller så kanske det passar bättre nu, än emellan alla videomöten som snart drar igång igen. Pratar man om faktorer som utmanar professional services branschen, så går det att nämna: kundernas ökande egna förmåga, tuffare inköpsavdelningar, etableringen av konsultmäklare på marknaden, enkelheten i avknoppningar till nya konsultbolag och intåget av As-a-service-möjligheter.

Nr.14 - Juni

Bland nyheterna i detta brev fastnar jag för en artikel av Olga Beck-Friis från PocketLaw som vi valt ut. Den är ganska roligt beskriven om ineffektivitet inom legalbranschen som behöver förändras. 3 av 4 partners tycker att man borde investera mer i digitalisering. Jag reagerar på detta. Inte att det finns en insikt i att mer satsning på digitalisering behövs, utan för det känns som om det är någon annans beslut om dessa investeringar..

Nr.17 - Augusti

Denna tiden på året är det många företag i branschen som har sina strategikonferenser och börjar förarbetet inför affärsplanering och budget. För dig, som läser detta nyhetsbrev och är medbjuden eller skall leda en sådan konferens, vill jag inspirera att till att våga utmana den traditionella agendan.

Surveys

Hur digitalt mogen är branschen?

Se resultatet av vad drygt 300 personer som arbetar i Professional Services branschen anser den digitala mognaden i deras egna företag.

Lectures and seminars

in partnership with

Digitalisering vs Verkligheten

Digitalisering vs Verkligheten är ett föredrag med dels en historisk betraktelse om hur vår syn på IT har förändrats de senaste åren och paralleller till hypen i början av 2000-talet. Men också om vad vi behöver göra för att kunna ta våra digitala ambitioner till handling. Per beskriver fem områden som han ser som speciellt viktiga för att lyckas få ut ett konkret värde av digitaliseringen.

Pratar vi tillräckligt om vad digitaliseringen kräver av verksamheten?

Ett föredrag som synliggör hur företagens affärsmodeller och beteende behöver utvecklas parallellt med digitaliseringen. De som inte vågar göra detta kommer bara att ha investerat massor med pengar i teknik med liten nytta. Per pratar om förändringar i försäljning, tjänster, leveranssätt, prismodeller, incitament, befordran, rekrytering och kultur. Han exemplifierar hur kombinationen av detta har skiftat konkurrensen radikalt i många branscher.

Kulturresan mot att bli Sveriges Bästa IT-avdelning

Detta föredrag handlar inte om IT, utan om hur man omformar en organisation till att bli ett vinnande team. Vision, engagemang, ledord, olika laguppställningar, Kompetensväxling, generation Y och Z, kommunikation, decentralisering, agila team etc. Föredraget bygger på Pers erfarenhet som CIO där han unders sex år transformerade och expanderade en IT-organisation med mottot att bli Sveriges Bästa IT-avdelning.

Professional Services articles

Kan krisen få oss att tänka nytt kring hur vi kan leverera digitala tjänster?

Corona krisen skapa ett läge där det blir
viktigare för Professional Services att ha
tydliga tjänster baserade på digital teknik

Var är den agila utvecklingen inom konsultbolagen?

Management och IT-konsultbolagen behöver leva som man lär när det gäller agil transformation..
.

Pratar vi tillräckligt om vad digitaliseringen kräver av verksamheten?

Många företag anser att de digitaliserar men vill inte förändra sina affärsmodeller.
.

Ledership articles

Är det verkligen okej att misslyckas?

Är vi konsekventa när vi som moderna ledare hyllar misslyckandet?

Är målet för CIO:n att rationalisera
bort sig själv?

Håller CIO:n roll och betydelse på att försvinna eller handlar det om att ändra ansvar och fokus som ligger i rollen?

Har statiska IT-organisationer blivit taktiska fotbollslag?

Hur bygger du en IT-organisation i dag jfr med för 20 år sen? Statiska orgnisationer har blivit rörliga team. Förändringar sker på både arbetsgivare och arbetstagares initiativ.

CIO related articles

Är det trots allt ändå en uppdelning mellan vad som är verksamhet och IT?

I denna krönika har jag grubblat över om det fortfarande är en uppdelning mellan verksamhet och IT kring digitaliseringen? Och hur funkar det i praktiken?

Får ut mer värde av outsourcingen - våga en green-field-approach

Låt inte legacyt förstöra möjligheterna för en väl fungerande outsourcing

Vad är IT:s löfte till verksamheten?

Vad är egentligen kontraktet mellan verksamheten och IT avdelning? Vad kan verksamheten förvänta sig av IT?

Hur mycket får IT lov att kosta?

Om hur synsätten kring IT-kostnader har förändrats genom åren.

Är det Business Relationship Managers som öppnar dörren till digitaliseringen?

Är vi konsekventa när vi som moderna ledare hyllar misslyckandet?

Fyra tips när det är dags att sänka IT-kostnader

Artikel för CIO:er som ingår i Leaders Alliance CIO-nätverk.

Vad säger IT:s prognos?

Om IT-avdelningens möjlighet att bättre kunna nyttja den data som den besitter för att optimera sin verksamhet.

Var vill vi dra gränsen för maskininlärning?

Maskin inlärning och är viktig och på sätt och vis oundviklig. Men hur långt tycker vi att den skall få gå?