Företag med tydliga tjänster har lättare att vara innovativa med digital teknik. Ofta ger det både ett större kundvärde och bättre marginaler

Serv-ezign är Digital Engines erbjudande som hjälper er att på ett seriöst sätt lyckas med paketeringen av era tjänster.

Det ökar möjligheterna att komma nära era kunder igen, bättre attrahera kompetens och hitta rätt partnerskap för era leveranser. Dessutom lägger det grunden för hur ni kan använda digital teknik för att öka värdet till kunderna och lönsamhet ytterligare på dessa typer av projekt.

Hur fungerar
Serv-ezign?

Serv-ezign kombinerar rådgivning och coaching med ett verktyg speciellt framtaget för tjänsteutveckling. Det finns tre moduler (START, SHAPING och MANAGING).

Genom att kombinera dessa moduler kan Digital Engine hjälpa er från idéer om nya erbjudanden och tjänster till att dessa implementeras och ni etablerar roller och ansvar som gör dessa hållbara över tid. Men inget binder er till att gå vidare till nästa efter att ni köpt och avslutat en modul.

All moduler levereras till fastpris och med ett tydligt projektupplägg. Arbetet sker dels i workshops och dels i eget eller grupparbete mellan workshoparna. Vi jobbar enbart med de erbjudanden och tjänster som ni har eller vill ta fram.

Börjar ni komma allt längre ifrån köparna?

De senaste tio åren har konsultmarknaden förändrats en hel del. Antalet enmanskonsulter har växt. Det blir allt vanligare att några hoppar av ett konsultbolag och bildar ett eget.

Utbudet är så pass stort att det uppstått en marknad för konsultmäklare som fokuserar mer på CV och timpriser än företagets varumärken. Samtidigt har inköpsavdelningarna fått ett allt starkare grepp.

Serv-ezign konceptet syftar till att med tydliga erbjudanden och tjänster få er att komma när köparna igen.

Är tjänste-utvecklingen det ni skall ta tag i när ni klara med allt annat?

Utvecklingen av erbjudanden och tjänster är viktigt för de allra flesta företag inom professional services. Men ändå är det kanske just detta arbetet som oftast blir nedprioriterat efter arbetet med sälj och leverans. Det blir ofta till en stor sak som kräver en enorm ansträngning.

Egentligen handlar det mer om att komma igång och hitta ett förändrat arbetssätt där den löpande tjänsteutvecklingen blir en naturlig del i vardagen även om verksamheten går på högvarv. Lite ironiskt att det är just detta - agila arbetssätt - som många konsultbolag lär ut till sina kunder

Vår rekommendation är att ni bokar in ett par tillfällen då ni skall komma igång med tjänsteutvecklingen (t.ex. de fyra workshoparna som finns i Serv-ezing START) även om det ligger ett kvartal eller ett halvår fram i tiden. Då är chanserna större att detta prioriteras.

Dags att bryta trenden med pressade marginaler?

Flera rapporter visar på att löneutvecklingen i konsultbranschen stiger medan timpriserna stagnerat.

Med tydligare tjänster och ett tydligare värde får ni möjlighet att ta mer betalt. Det ger också möjlighet till en viss standardisering och digitalisering vilket gör att ni samtidigt kan öka er marginal.

Dessutom ger det er bättre möjligheter att attrahera bra kompetens utan att enbart konkurrera med lön. Tydlighet om vad ni är riktigt bra på och vill satsa på är också viktigt när konsulter väljer arbetsplats.

Har ni svårt internt att hitta informationen om era olika erbjudanden?

Serv-ezign Portal är ett webbaserat verktyg som samlar all information om era erbjudanden och tjänster på ett ställe. Verktyget har olika funktioner som hjälper er att på ett strukturerat sätt löpande utveckla och följa satta mål med era erbjudanden.

Serv-ezign portal är det verktyg som vi nyttjar i workshoparna. Efteråt finns möjlighet att fortsätta att abonnera på verktyget eller så väljer ni att bara använda det utan att köpa workshop-modulerna.

Vill ni ha hjälp med marknadsföringen?

I det tredje steget av Serv-ezign metodiken kallad Managing, är det dags att gå till marknaden med er nya eller förbättrade erbjudanden. Digital Engine kan bistå med copywriting-hjälp för att formulera kundbehov, varför ni relevanta och beskrivningar av tjänsterna.

Från portalen går det också enkelt att exportera de texter ni/vi tagit fram till PDF-baserat produktblad eller för hemsidan.

Ta del av mer material kring tjänstepaketering och konsultbranschen

Ta del av inspelningen från webbinariet om Tjänstepaketering som Digital Engine och Cindoe genomförde

Ta del av vårt föredrag om service design, agil utveckling och digitalisering.

Vad är det för skillnad mellan tjänst och produkt och erbjudanden? Vad menas med customer centric, fast feedback loop och value proposition. Varför är det så viktigt att jobba agilt med utvecklingen? Vad är det förskillnad mellan digitisering och digitalisering. Mycket av det försöker vi ge svar på i föredraget

Lyssna på Konsultpodden - avsnitt 40 om Tjänstepaketering

Att kunna något och göra det många gånger om är grunden i tjänstepaketering. Vi pratar möjligheterna med paketering för konsultbolag och hur man kan komma igång. Vad händer med ett bolag som egentligen inte har några tillgångar och hur kan konsultbolagen skapa just assets? Avsnittets gäst Per Defalva ger oss tillvägagångssätt och koll på branschens digitala mognad. Han avslöjar även vad som är konsultbolagens guldgruva!

Serv-ezign använder delar av SAFe-ramverket

Bland annat så synsättet kring Value Propsition något som lyfts fram i Serv-ezign workshoparna. Det räcker inte bara att du har tjänster som löser kundernas behov. Du behöver också "pain relievers" och "gain creators" också för att tjänsterna skall bli framgångsrika. Läs mer om Scaled Agile Framwork här.

Följ Digital Engines nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ hur professional services branschen förändras med anledning av nya digitala möjligheter. Utskicken sker 2 gånger per månad. I dessa finns även krönikor där bl.a olika perspektiv på tjänstepaketeringen tas upp.

Följ Cinodes blogg om utvecklingen i konsultbranschen

Cinodes blogg är en guldgruva för er som vill följa vad som händer i konsultbranschen och få många bra tips om hur man skall lyckas så väl som konsult som konsultbolag.